ปลังคลังแจงเหตุผลตั้งงบขาดดุล ชี้ไม่กระทบหนี้สาธารณะ-เงินคงคลัง